Cenník služieb

Technická kontrola Typ vozidla Kategória Cena
TK Pravidelná a Zvláštna/Plný rozsah motocykle, ľahké 3-4 kolesové MV L1, L2, L3, L4, L6 38 €
Osobné MV do 3,5 t, trojkolky, štvorkolky nad 45km/h M1, N1, L5, L7 49 €
Osobné MV do 3,5 t - plyn M1, N1 - LPG, CNG, Hybrid 52 €
Nákladné a špec. MV, traktor kolesový, ťahače, autobusy N2, N3, M2, M3, T5 77 €
Nákladné a špec. MV, traktor kolesový, ťahače, autobusy - plyn N2, N3, M2, M3, T - LPG, CNG 80 €
Prípojné vozidlá, traktorové prípojné vozidlá nad 0,75 t O2, R2, R3, R4 44 €
Kolesové traktory do 40km/h T1, T2, T3, T4 68 €
Prípojné vozidlá nad 0,75 t O3, O4 57 €
TK Opakovaná a Zvláštna/Čiast. rozsah L, M1, N1, O2 20 €
N2, N3, M2, M3, T, O3, O4, R 32 €
Vozidlá všetkých kategórií po predchádzajúcej TK pravidelnej v inej STK 32 €
Opakovaná TK v deň pravidelnej 5 €
Dovoz M1, N1, L 49 €
N2, N3, M2, M3, T 77 €
O2, R2, R3, R4 57 €
Administratívna kontrola Všetky kategórie vozidiel 15 €
Ostatné Skúška TK - Vizuálna kontrola, brzdy, podvozok 20 €
Pick UP - Prevzatie vozidla od zákazníka , vykonanie TK(nie je v cene), odovzdanie vozidla zákazníkovi 20 €
Hydraulický simulátor zaťaženia - Simulácia zaťaženia nákladného vozidla 30 €
Vystavenie kópie protokolu o technickej kontrole 10 €
Emisná kontrola Typ vozidla Kategória Cena
EK Pravidelná a Zvláštna/Plný rozsah Osobné MV do 3,5 t M1, N1 - diesel, benzín, bezkat 41 €
Osobné MV do 3,5 t - LPG, CNG, Hybrid M1, N1, - LPG, CNG, Hybrid 45 €
Nákladné MV nad 3,5 t N2, N3, M2, M3, T 52 €
EK Opakovaná a Zvláštna/Čiast. rozsah Nákladné MV nad 3,5 t 1. M1, N1 - diesel, benzín, bezkat 20 €
M1, N1 - LPG, CNG 30 €
M1, N1 – Pravidelná v inej STK 30 €
N2, N3, M2, M3, T 40 €
N2, N3, M2, M3, T – Pravidelná v inej STK 40 €
Opakovaná EK v deň pravidelnej 5 €
Dovoz M1, N1 41 €
N2, N3, M2, M3, T 52 €
Administratívna kontrola Všetky kategórie vozidiel 15 €
Ostatné Skúška EK - Vizuálna kontrola, Skúška EK 20 €
Vystavenie kópie protokolu o technickej kontrole 10 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH. 

Aktuálny cenník je platný od 12.12.2022.
Cena zahŕňa kontrolu, vystavenie dokladov, úhradu poplatkov povereným organizáciám za informačný systém.