TK

Technická kontrola

TK je zákonom daná a legislatívne upravená povinnosť podrobiť motorové vozidlá kontrole v pravidelných intervaloch. Rozumie sa tým prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Týka sa všetkých vozidiel prihlásených v evidencii.

EK

Emisná kontrola

EK motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

O firme

SZONLAJTNER controls, spol. s r.o. je novootvorená spoločnosť pôsobiaca v oblasti služieb spojených s technickou a emisnou kontrolou všetkých kategórií vozidiel. Spoločnosť disponuje špičkovými technológiami, ktoré ovláda kvalitne vyškolený a kvalifikovaný personál, čím sa spoločnosť snaží najmä o spokojnosť zákazníka.  Stanica technickej a emisnej kontroly je vybavená dvoma linkami a niekoľkými vyškolenými technikmi na kontrolu vozidiel, čím vie zabezpečiť kontrolu vozidiel nie len pre jednotlivcov, ale aj pre veľké spoločnosti.

SZONLAJTNER controls, spol. s r.o. je novootvorená spoločnosť pôsobiaca v oblasti služieb spojených s technickou a emisnou kontrolou všetkých kategórií vozidiel. Spoločnosť disponuje špičkovými technológiami, ktoré ovláda kvalitne vyškolený a kvalifikovaný personál, čím sa spoločnosť snaží najmä o spokojnosť zákazníka.  Stanica technickej a emisnej kontroly je vybavená dvoma linkami a niekoľkými vyškolenými technikmi na kontrolu vozidiel, čím vie zabezpečiť kontrolu vozidiel nie len pre jednotlivcov, ale aj pre veľké spoločnosti.

Prečo si vybrať práve nás na TK a EK?

Kontaktujte nás

Otváracie hodiny

Pondelok
7:00 - 17:00
Utorok
7:00 - 17:00
Streda
7:00 - 17:00
Štvrtok
7:00 - 17:00
Piatok
7:00 - 17:00
Sobota
7:00 - 12:00
Nedeľa
Zatvorené
controls