Cenník služieb

Technická kontrola Typ vozidla Kategória Cena
pravidelná motocykle, ľahké 3-4 kolesové MV L1, L2, L3, L4, L6 33 €
osobné do 3,5t, štvorkolky nad 45 km/h M1, N1, L5, L7 45 €
osobné do 3,5t - plyn M1, N1, LPG, CNG, Hybrid 48 €
nákladné a špec. MV, traktor kolesový, ťahače, autobusy N2, N3, M2, M3, T5 73 €
nákladné a špec. MV, traktor kolesový, ťahače, autobusy - plyn N2, N3, M2, M3, T+LPG, CNG 76 €
ľahké prípojné vozidlá, prípojné za traktory O1, R1 29 €
prípojné vozidlá + traktorové prípojné vozidlá nad 0,75t O2, R2, R3, R4 40 €
kolesové traktory do 40 km/h T1, T2, T3, T4 64 €
prípojné vozidlá nad 0,75t O3, O4 53 €
opakovaná L1, L2, L3, L4, L6, O1, R1 20 €
M1, N1, L5, L7 + LPG/ CNG/ Hybrid 20 €
N2, N3, M2, M3, T, O2, O3, O4, R2, R3, R4 + LPG, CNG, iná STK 32 €
opakovaná v deň kontroly na všetky vozidlá 5 €
zvláštna/ plný rozsah motocykle, ľahké 3-4 kolesové MV L1, L2, L3, L4, L6 33 €
osobné do 3,5t, štvorkolky nad 45 km/h M1, N1, L5, L7 45 €
osobné do 3,5t - plyn M1, N1, LPG, CNG, Hybrid 48 €
nákladné a špec. MV, traktor kolesový, ťahače, autobusy N2, N3, M2, M3, T5 73 €
nákladné a špec. MV, traktor kolesový, ťahače, autobusy - plyn N2, N3, M2, M3, T + LPG, CNG 76 €
ľahké prípojné vozidlá, prípojné za traktory O1, R1 29 €
prípojné vozidlá + traktorové prípojné vozidlá nad 0,75t O2, R2, R3, R4 40 €
kolesové traktory do 40 km/h T1, T2, T3, T4 64 €
prípojné vozidlá na 0,75t O3, O4 53 €
zvláštna/ čiast. rozsah L1, L2, L3, L4, L6, O1, R1 20 €
M1, N1, L5, L7 + LPG/ CNG/ Hybrid 20 €
N2, N3, M2, M3, T + LPG, CNG O2, O3, O4, R2, R3, R4 32 €
administratívna kontrola 15 €
Dovoz JDV M1, N1, L 40 €
M2, M3 67 €
O2, R2, R3, R4 40 €
ostatné doplnková TK 20 €
pristavenie 20 €
dodatočné dotiahnutie vozidla 29 €
Emisná kontrola Typ vozidla Kategória Cena
pravidelná osobné bezkatalyzátorové MV M1, N1/ BEZKAT 30€
osobné dieselové a benzínové MV M1, N1/ diesel, benzín 38 €
osobné do 3,5t - plyn M1, N1, LPG, CNG, Hybrid 42 €
nákladné vozidlá nad 3,5t N2, N3, M2, M3, T 49 €
opakovaná M1, N1 18 €
M1, N1, L5, L7 + LPG/ CNG/ Hybrid 28 €
N2, N3, M2, M3, T 40 €
opakovaná v deň kontroly na všetky vozidlá 5 €
administratívna kontrola 15 €
Dovoz JDV M1, N1, L 33 €
M2, M3, N2, N3 45 €
ostatné vystavenie a potvrdenie zhodnosti fotokópie protokolu o EK 10 €
Doplnková služba EK 20 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH. 

Aktuálny cenník je platný od 1.11.2021.
Cena zahŕňa kontrolu, vystavenie dokladov a poplatok za informačný systém.