Objednať
Pripomenúť STK

Emisná kontrola

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

Druhy emisných kontrol

Emisné kontroly motorových vozidiel sa členia na

Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná.

Čo kontrolujeme na emisnej kontrole?
Čo si treba priniesť?
  • - vozidlo - osvedčenie o evidencii OEV (veľký alebo malý technický preukaz), v prípade zadržaného OEV doklad o zadržaní - protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s alternatívnym pohonom LPG alebo CNG , ktoré nemá toto zariadenie priamo od výrobcu. - pri opakovanej kontrole protokol z predchádzajúcej kontroly - osvedčenie o montáži fólií ak ich má vozidlo nalepené
Prejsť na cenník Objednať